Învăţământ de stat

1. Universitatea de Stat din Moldova

Adresa: or. Chişinău, str. Alexei Mateevici 60
Telefon: 022-577-401
Site: http://usm.md

2. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Adresa: or. Chişinău, str. Ion Creangă 1
Telefon: 022-745-414
Site: http://www.upsc.md

3. Universitatea Tehnică a Moldovei

Adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 168
Telefon: 022-237-861
Site: http://utm.md

4. Academia de Studii Economice din Moldova

Adresa: or. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 51
Telefon: 022-224-128
Site: http://www.ase.md

5. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Adresa: or. Bălți, str. Pușkin 38
Telefon: 0231-23-066
Site: http://www.usarb.md

6. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău)

Adresa: or. Chișinău, str. Iablocikin 5
Telefon: 022-754-924
Site: www.ust.md

7. Universitatea de Stat din Comrat

Adresa: or. Comrat, str. Galaţan 17
Telefon: 0298-24-345
Site: http://www.kdu.md

8. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Adresa: or. Chișinău, str. Andrei Doga 22
Telefon: 022-494-081
Site: http://www.usefs.md

9. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Adresa: or. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare 165
Telefon: 022-241-748
Site: http://usmf.md

10. Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Adresa: or. Chișinău, str. Mirceşti 44
Telefon: 022-312-258
Site: http://www.uasm.md

11. Academia de Poliție Ștefan cel Mare

Adresa: or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 21
Telefon: 022-229-727
Site: http://www.academy.police.md

12. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Adresa: or. Chișinău, str. Puşkin 54
Telefon: 022-210-962
Site: http://www.irim.md

13. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Adresa: or. Chișinău, str. Alexei Mateevici 87
Telefon: 022-221-949
Site: http://amtap.md

14. Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Adresa: or. Chișinău, str. Haltei 21
Telefon: 022-545-160
Site: http://www.academy.army.md

15.  Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul 

Adresa: or. Chișinău, str. Piața Independenței 1
Telefon: 0299-22-481
Site: http://www.usch.md

16.  Universitatea de Stat din Taraclia

Adresa: or. Taraclia, str. Păcii 4
Telefon: 0294-24-906
Site: http://tdu-tar.md

17.  Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

Adresa: or. Chișinău, str. Academiei 3/2
Telefon: 022-737-444
Site: http://edu.asm.md

18.  Academia de Administrarea Publică

Adresa: or. Chișinău, str. Ialoveni 100
Telefon: 022-723-830
Site: http://www.aap.gov.md

Învăţământ privat

1.  Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Adresa: or. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 52
Telefon: 022-220-029
Site: http://www.ulim.md

2.  Institutul Internaţional de Management „IMI – NOVA”

Adresa: or. Chișinău, str. Hristo Botev 9/1
Telefon: 022-568-536
Site: http://www.imi-nova.md

3.  Universitatea „Perspectiva – INT”

Adresa: or. Chișinău, str. Alba Iulia 75
Telefon: 022-747-958
Site: http://www.perspectiva.md

4.  Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Adresa: or. Chișinău, bd. Gagarin 8
Telefon: 022-549-124
Site: http://www.uccm.md

5.  Universitatea Slavonă

Adresa: or. Chișinău, str. Florilor 28/1
Telefon: 022-430-381
Site: http://www.surm.md

6.  Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene

Adresa: or. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare 200, et. 3
Telefon: 022-749-486
Site: http://uspee.md

7.  Universitatea de Studii Europene din Moldova

Adresa: or. Chișinău, str. Iablocikin 2/1
Telefon: 022-509-122
Site: http://www.usem.md

8.  Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”

Adresa: or. Chișinău, str. Zimbrului, 10 „A”
Telefon: 022-438-342
Site: http://ant.md

9.  Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii

Adresa: or. Chișinău, str. Munceşti 121A
Telefon: 022-384-530
Site: http://www.aticmd.md

10.   Institutul Nistrean de Economie şi Drept

Adresa: or. Bălți, str. Ştefan cel Mare 82
Telefon: 0231-21-098
Site: –

11.  Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

Adresa: or. Chișinău, str. Voluntarilor 8/3
Telefon: 022-470-418
Site: http://www.criminology.md

12.  Universitatea Americană din Moldova

Adresa: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200
Telefon: 022-110-000
Site: http://www.americanuniversityofmoldova.com

13.  Universitatea Divitia Gratiae

Adresa: or. Chișinău, str. Alexandru Hâjdeu 94
Telefon: 022-541-357
Site: http://www.uni-dg.md