where to buy viagra uk can you buy viagra over the counter in the philippines buy real zithromax buy nolvadex for pct

Învăţământ de stat

1. Universitatea de Stat din Moldova

Adresa: or. Chişinău, str. Alexei Mateevici 60
Telefon: 022-577-401
Site: http://usm.md

2. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Adresa: or. Chişinău, str. Ion Creangă 1
Telefon: 022-745-414
Site: http://www.upsc.md

3. Universitatea Tehnică a Moldovei

Adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 168
Telefon: 022-237-861
Site: http://utm.md

4. Academia de Studii Economice din Moldova

Adresa: or. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 51
Telefon: 022-224-128
Site: http://www.ase.md

5. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Adresa: or. Bălți, str. Pușkin 38
Telefon: 0231-23-066
Site: http://www.usarb.md

6. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău)

Adresa: or. Chișinău, str. Iablocikin 5
Telefon: 022-754-924
Site: www.ust.md

7. Universitatea de Stat din Comrat

Adresa: or. Comrat, str. Galaţan 17
Telefon: 0298-24-345
Site: http://www.kdu.md

8. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Adresa: or. Chișinău, str. Andrei Doga 22
Telefon: 022-494-081
Site: http://www.usefs.md

9. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Adresa: or. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare 165
Telefon: 022-241-748
Site: http://usmf.md

10. Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Adresa: or. Chișinău, str. Mirceşti 44
Telefon: 022-312-258
Site: http://www.uasm.md

11. Academia de Poliție Ștefan cel Mare

Adresa: or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 21
Telefon: 022-229-727
Site: http://www.academy.police.md

12. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Adresa: or. Chișinău, str. Puşkin 54
Telefon: 022-210-962
Site: http://www.irim.md

13. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Adresa: or. Chișinău, str. Alexei Mateevici 87
Telefon: 022-221-949
Site: http://amtap.md

14. Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Adresa: or. Chișinău, str. Haltei 21
Telefon: 022-545-160
Site: http://www.academy.army.md

15.  Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul 

Adresa: or. Chișinău, str. Piața Independenței 1
Telefon: 0299-22-481
Site: http://www.usch.md

16.  Universitatea de Stat din Taraclia

Adresa: or. Taraclia, str. Păcii 4
Telefon: 0294-24-906
Site: http://tdu-tar.md

17.  Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

Adresa: or. Chișinău, str. Academiei 3/2
Telefon: 022-737-444
Site: http://edu.asm.md

18.  Academia de Administrarea Publică

Adresa: or. Chișinău, str. Ialoveni 100
Telefon: 022-723-830
Site: http://www.aap.gov.md

Învăţământ privat

1.  Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Adresa: or. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 52
Telefon: 022-220-029
Site: http://www.ulim.md

2.  Institutul Internaţional de Management „IMI – NOVA”

Adresa: or. Chișinău, str. Hristo Botev 9/1
Telefon: 022-568-536
Site: http://www.imi-nova.md

3.  Universitatea „Perspectiva – INT”

Adresa: or. Chișinău, str. Alba Iulia 75
Telefon: 022-747-958
Site: http://www.perspectiva.md

4.  Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Adresa: or. Chișinău, bd. Gagarin 8
Telefon: 022-549-124
Site: http://www.uccm.md

5.  Universitatea Slavonă

Adresa: or. Chișinău, str. Florilor 28/1
Telefon: 022-430-381
Site: http://www.surm.md

6.  Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene

Adresa: or. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare 200, et. 3
Telefon: 022-749-486
Site: http://uspee.md

7.  Universitatea de Studii Europene din Moldova

Adresa: or. Chișinău, str. Iablocikin 2/1
Telefon: 022-509-122
Site: http://www.usem.md

8.  Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”

Adresa: or. Chișinău, str. Zimbrului, 10 „A”
Telefon: 022-438-342
Site: http://ant.md

9.  Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii

Adresa: or. Chișinău, str. Munceşti 121A
Telefon: 022-384-530
Site: http://www.aticmd.md

10.   Institutul Nistrean de Economie şi Drept

Adresa: or. Bălți, str. Ştefan cel Mare 82
Telefon: 0231-21-098
Site: –

11.  Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

Adresa: or. Chișinău, str. Voluntarilor 8/3
Telefon: 022-470-418
Site: http://www.criminology.md

12.  Universitatea Americană din Moldova

Adresa: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200
Telefon: 022-110-000
Site: http://www.americanuniversityofmoldova.com

13.  Universitatea Divitia Gratiae

Adresa: or. Chișinău, str. Alexandru Hâjdeu 94
Telefon: 022-541-357
Site: http://www.uni-dg.md