buy zovirax ointment cheap buy antabuse in canada tretinoin cream 0.05 buy online can you order cialis online where to buy clomid online ciprofloxacin order doxycycline

SALUT

suntem CSC Moldova, o comunitate de studenți care împărtășesc și trăiesc principii morale creștine de gândire, muncă și conviețuire.
La nivel local, național și global.

Asociaţia Obştească „Comunitatea Studenţilor Creştini din Moldova”, este o asociaţie obştească, non-guvernamentală, apolitică, non-profit și a fost în înregistrată legal la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sub numărul 2575 în anul 2003, având ca scop promovarea prinicipiilor morale creştine de gândire, muncă şi convieţuire şi dezvoltarea acestor valori în societate şi în mod special în mediul academic din Republica Moldova.

OBIECTIVELE ŞI METODELE DE REALIZARE

1. Prezentarea mesajului creştin lumii academice din Republica Moldova;
2. Încurajarea dezvoltării echilibrate a studenţilor, elevilor din liceu şi absolvenţilor instituţiilor superioare de învăţămînt prin creşterea în cunoaştere, dezvoltarea abilităţilor spirituale şi formarea caracterului personal, sprijinirea creaţiei creştine printre membrii Asociaţiei, inclusiv promotorii ei;
3. Edificarea membrilor ei pentru implicarea eficientă în diferite sectoare ale vieţii sociale din Republica Moldova;
4. Dotarea bibliotecii instituţiilor de învăţămînt pre şi universitar, a centrelor culturale şi de conferinţe cu literatură creştină;
5. Organizarea sau participarea la activitaţi educativ – spirituale şi de caritate împreună cu alte orgaizaţii cu caracter social-umanitar;
6. Stabilirea şi menţinerea legăturilor cu asociaţii obşteşti din Republică şi de peste hotare, care au scopuri similare cu scopurile Asociaţiei;
7. Eradicarea sărăcie prin dezvoltare comunitară;
8. Realizarea şi apărarea drepturilor persoanelor socialmente vulnerabile;
9. Dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, în diferite domenii profesionale;
10. Promovarea principiilor morale – creştine de gîndire, muncă şi convieţuire în rândurile copiilor, adolescenţilor şi tinerilor;
11. Familiarizarea tinerilor, beneficiari ai Asociaţiei cu modul activ de viaţă, cu odihnă activă, prin organizarea de excursii turistice a acestora în cadrul cărora vor practica odihna activă.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

1. Crearea şi implimentarea proiectelor de dezvoltare personală, spirituală şi a responsabilităţii civice şi comunitare;
2. Acordarea asistenţei sociale în realizarea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor social – neprotejate;
3. Căutarea şi contactarea posibililor donatori din ţară şi de peste hoatare pentu asigurarea materială a defăşurării activităţilor şi realizarea proiectelor;
4. Realizarea activităţilor de binefacere;
5. Organizarea cluburilor de interese, taberelor de odihnă, excursii, concursuri şi expoziţii pentru copii şi tineret, în Republica Moldova şi peste hotarele ei;
6. Înfiinţarea, organizarea şi gestionarea centrelor sociale, în vederea oferirii suportului social şi educaţional, precum şi resurse de resurse şi consutaţă;
7. Organizarea lecţiilor, conferinţelor, seminarelor  ştiinţifice, informaţionale, educaţionale, etc., pentru diferite grupuri socio-profesionale în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
8. Organizarea în modul stabilit de legislaţia în vigoare a programelor de educaţie creştină şi de pregătire pentru viaţă a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor;
9. Procurarea, editarea şi difuzarea materialelor informaţionale proprii, pliantelor informative în vederea realizării scopurilor statutare.
10. Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;
11. Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice.

VALORILE

Modelăm și dezvoltăm studenți lideri care se implică în universitate și au impact asupra lumii.

Dezvoltăm valori precum: Integritate, Interconfesionali, Lucru în echipă, Iertare, Curaj, Bunătate, Inițiativă, Credință, Leadership studențesc, Onestitate, Responsabilitate, Disponibilitate, Sinceritate, Punctualitate, Compasiune, Smerenie.

PRINCIPIILE

Prin activitățile noastre studenții fac cunoștință cu noi principii sau și le dezvoltă pe cele actuale. Tinerii implicați în viața CSC Moldova își dezvoltă mai multe calități, printre care: 

Motivăm studenții pentru: Dedicare, Motivație, Definire, Iluminare, Temelii bune, Mijlocire, Pregătire, Înțelegere, Concentrare, Organizare, Evaluare.